Tin công nghệ

40% Complete (success)
  • Iphone 6 Plus sắp ra mắt trong tháng 2/2015  Mới

    Trong lúc chúng ta đang hào hứng với những điện thoại mới ra mắt thì Sony vẫn đang âm thầm làm việc và hỗ trợ những khách hàng cũ, cụ thể là những người sử dụng Xperia Z, ZL, ZR và Tablet Z đã nhận được bản cập nhật... Cập nhật : 12:13 PM ngày 29/01/2015

  • Samsung cho ra mắt siêu phẩm "Galaxy Note 4"  Mới

    Trong lúc chúng ta đang hào hứng với những điện thoại mới ra mắt thì Sony vẫn đang âm thầm làm việc và hỗ trợ những khách hàng cũ, cụ thể là những người sử dụng Xperia Z, ZL, ZR và Tablet Z đã nhận được bản cập nhật... Cập nhật : 8:30 AM ngày 29/01/2015

  • Khám phá siêu phẩm "X-Peria Z"

    Trong lúc chúng ta đang hào hứng với những điện thoại mới ra mắt thì Sony vẫn đang âm thầm làm việc và hỗ trợ những khách hàng cũ, cụ thể là những người sử dụng Xperia Z, ZL, ZR và Tablet Z đã nhận được bản cập nhật... Cập nhật : 17:45 PM ngày 28/01/2015

   Khuyến mại   

40% Complete (success)

   Danh mục sản phẩm

40% Complete (success)

 

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ

...

Sony Xperia Z3

Giá : 8.990.000 đ